ลงนามในข้อความ
ดูการพยากรณ์สำหรับปี 2593
ลงนามในข้อความ
ดูการพยากรณ์สำหรับปี 2593
ลงนามในข้อความ
ดูการพยากรณ์สำหรับปี 2593
ลงนามในข้อความ
ดูการพยากรณ์สำหรับปี 2593
ร่วมให้คำปฏิญาณเพื่อต่อสู้กับ​ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ ​เพื่ออนาคตของคนรุ่นถัดไป​​
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังก่อตัวขึ้น
ยิ่งเราเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นเท่าไร อนาคตของลูกหลานและคนรุ่นต่อ ๆ ไป ก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น
ร่วมให้คำปฏิญาณเพื่อต่อสู้กับการ​ เปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ ​ในนามของเด็ก ๆ ทุกคน​
ฉัน ,
ชื่อของคุณ...

ขอให้คำปฏิญาณ​ เพื่อต่อสู้กับการ​ เปลี่ยนแปลงสภาพ​ ภูมิอากาศเพื่อ​
ชื่อเด็ก

ส่ง

ขอขอบคุณ!
มาดูคำทำนายของ ในปีพ.ศ. 2593 กัน:

2593 คำทำนายสำหรับ

ผลิตกาแฟจากหนึ่งในฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในเขตซับ ซาฮาร่า แอฟริกา

จากพื้นที่แห้งแล้งและประสบกับภัยร้อน การฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ ได้ช่วยฟื้นฟูการค้ากาแฟในแอฟริกาและเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

กำลังไปทำงานด้วยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าผ่านเขตชุมชนที่มีชีวิตชีวา

และด้วยการเข้าถึงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ราคาไม่แพงได้อย่างง่ายดาย ทำให้โรงเรียน โรงพยาบาล และธุรกิจต่าง ๆ ขยายตัวไปทุกที่

เป็นวิศวกรไฟฟ้า ทำหน้าที่จัดการสนามพลังงานแสงอาทิตย์ของชุมชน

โครงการ Mini Grid ของแอฟริกาช่วยให้ผู้คนกว่า 675 ล้านคนได้มีไฟฟ้าสะอาดให้ได้ใช้งาน

ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับเพื่อน ๆ บริเวณลานกลางแจ้ง เนื่องจากมีน้ำเพื่อการชลประทานมากขึ้นและ การขาดแคลนอาหารน้อยลงจึงทำให้มีอาหารมากขึ้นและราคาไม่แพง

เดินกลับบ้านในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส การกำจัด มลพิษที่ดักจับความร้อนออกจากชั้น บรรยากาศทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้นเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังป้องกั นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่เกิดขึ้นในแอฟริกาได้ถึง 800,000 ราย

07 : 00
AM

ตื่นขึ้นมาและหายใจได้อย่างโล่งปอด

เนื่องจากคาร์บอนและมลพิษอื่น ๆ ไม่มีอยู่ในชั้นบรรยากาศแล้ว คุณภาพอากาศจึงดีขึ้นมาก และโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจก็ลดลงอย่างมากเช่นกัน

ขับ เรือพลังงานแสงอาทิตย์ ไปทำงานที่โรงงานไฮโดรเจนสีเขียวแห่งใหม่ ซึ่งใช้พลังงานสะอาดจากลมเพื่อผลิตพลังงานสะอาดจากน้ำมากขึ้น

ตลาดไฮโดรเจนสะอาดในเอเชียแปซิฟิกขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีมูลค่ากว่า 645 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับมื้อกลางวัน ไปทำประมงแบบยั่งยืน

เนื่องจากทวีปเอเชียได้นำแนวทางปฏิบัติในการประมงของชนพื้นเมืองมาใช้และ ผ่านกฎหมายเพื่อจำกัดการจับปลา จึงทำให้สภาพนิเวศของปลามีความอุดมสมบูรณ์และเกษตรกรเองก็สามารถเติบโต และสร้างรายได้ ได้

ไปเยี่ยมเพื่อนในหมู่บ้านที่ครั้งหนึ่งเคยประสบภัยจากการถูกกัดเซาะชายฝั่ง แต่ต้องขอบคุณโ ครงการฟื้นฟูป่าชายเลนที่เข้ามาดูแล ทำให้การกัดเซาะชายฝั่งไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป

เดินทางกลับบ้าน ซึ่งบ้านนั้นอยู่สูงขึ้นกว่าในตอนเช้าถึง 60 เซนติเมตร ต้องขอบคุณ สถาปัตยกรรมเกาะลอยน้ำ ที่ปรับให้เข้ากับการขึ้นและลงของกระแสน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม

07 : 00
AM

ไปทำงานด้วยเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยงาม โดยผ่านเขตอนุรักษ์ธรรมชาติที่ได้รับการ บูรณะใหม่ในบริเวณเหมืองถ่านหินเก่า

นั่ง เรือแท็กซี่ที่ปลอดมลภาวะ ไปยังเ กาะพลังงานสะอาดนอกชายฝั่ง

ซึ่งตอนนี้กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วที่เกาะเหล่านี้ใช้พลังงานจากกังหันลมและส่งผ่านสายเคเบิลใต้น้ำ และภายในปี 2593 หมู่เกาะพลังงานสะอาดเหล่านี้จะส่งพลังงานให้กับยุโรป

ระหว่างรับประทานอาหารกลางวันกับเพื่อนร่วมงาน ก็ได้นึกถึงรสชาติผักและผลไม้ของยุโรปที่มีรสชาติไม่ดีนักก่อนที่สหภาพยุ โรปจะสั่งห้ามการใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง และฟื้นฟูสารอาหารในดิน

พบเพื่อน ๆ ในการแข่งรถกรังปรีซ์ ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบ พอ ลองมองย้อนกลับไป รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปนั้นช้ามากเมื่อเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ทันสมัย

08 : 00
AM

ตื่นขึ้นมาพร้อมชงชา ต้องขอบคุณ บ่อน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ทำให้น้ำสามารถไหล ได้อย่างอิสระในชุมชนที่เคยประสบปัญหาภัยแล้ง

นั่งรถบัสไฟฟ้าไปทำงานและพบปะกับทีมงานใน าร์มไฮโดรโพนิก ส์ซึ่งช่วยเหลือ เกษตรกรในท้องถิ่นลดการใช้น้ำลงได้ถึง 70%

กลับบ้านเพื่อรับประทานอาหารกลางวันกับครอบครัว

มื่อต้องย้ายออกจากถิ่นฐานเนื่องจากความร้อนและความแห้งแล้ง

เก็บมะเขือเทศสด ๆ และมิ้นต์จากฟาร์มแนวตั้งในร่ม ที่ใช้พลังงานสะอาด วัตถุดิบสำหรับอาหารค่ำวันนี้เก็บจากสวนที่เดินไปไม่เกิน 20 ก้าว

นำเศษอาหารจากมื้อค่ำมาทำ ก๊าซชีวภาพซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นพลั งงานให้กับหมู่บ้าน ทั้งนี้ ยังได้รับเงินจากการขายขยะทุก ๆ ปอนด์ที่มอบให้กับโครงการนี้ เนื่องจากโครงการนี้เป็นของชุมชน

08 : 00
AM

ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงของนกแก้วหน้าแดง ซึ่งครั้งหนึ่งเคยใกล้สูญพันธุ์

กองทุนเพื่อสภาพภูมิอากาศสีเขียว ได้เข้ามาฟื้นฟูสายพันธุ์และระบบนิเวศที่ใกล้สูญพันธุ์นี้

เช็คคำสั่งซื้อที่เข้ามาในช่วงคืนที่ผ่านมา

ฟาร์มกาแฟออร์แกนิกขนาดเล็กของ แห่งนี้กลายเป็นธุรกิจระดับนานาชาติที่ยั่งยืนได้ด้วยสหกรณ์การเกษตรในท้องถิ่น

ตรวจสอบระบบ AI ที่ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า

เซ็นเซอร์บนต้นไม้จะสแกนหาเสียงเลื่อยไฟฟ้าและแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลเพื่อแจ้งปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

สอนหลักสูตรออนไลน์เกี่ยวกับวิธีสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ ปราศจากการตัดไม้ทำลายป่า ธุรกิจนี้ได้ปฏิวัติการทำฟาร์มและสร้างมาตรฐานใหม่ ๆ ให้กับคู่แข่งอีกด้วย

การรับประทานอาหารค่ำในฟาร์มเป็นกิจกรรมสุดโปรดของ โดยการทำเกษตรกรรมแบบปฏิรูป ให้ประโยชน์มากมายต่อปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ที่ไม่มีใครคิดว่าจะเป็นไปได้ในปี 2566 ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำอาหาร และเพลิดเพลินไปด้วยกัน

05 : 00
AM

ตื่นนอนด้วยความรู้สึกอบอุ่นจากเครื่องปั๊มความร้อนไฟฟ้า

และรับรู้ได้ว่าเครื่องที่ใช้พลังงานจากแก๊ส (และมลพิษภายในอาคารที่เครื่องผลิต) ได้หายไปแล้ว

มีนัดประชุมทางธุรกิจซึ่งอยู่ห่างจากบ้านไม่ไกลนัก เดินทางไม่กี่ชั่วโมงก็ถึง ซึ่งการ

เช่ารถไฟฟ้าเพื่อเดินทางไปด้วยกันจะทำให้คนในเมืองสามารถประหยัดเงินและลดปัญหาเรื่องการจอดรถ

ได้ทำการนำเสนอเกี่ยวกับการทำฟาร์มแบบ Agrivoltaic

ซึ่งเป็นการปลูกพืชและทำปศุสัตว์ภายใต้แผงโซลาร์เซลล์หรือกังหันลม เพื่อเพิ่มผลผลิตที่ดินเป็นสองเท่าและเพิ่มรายได้ทางการเกษตรให้กับเกษตรกร

ไปซื้อของชำ และเนื่องจากมีมลภาวะคาร์บอนในอากาศลดลง จึงทำให้เกิดภัยแล้งและน้ำท่วมลดลง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนของสินค้าและประหยัดเงินให้กับครอบครัวได้อีกด้วย

เข้าชมการแข่งขันบาสเก็ตบอลแถวบ้าน จากเดิมที่เป็นโรงไฟที่เก่า ปัจจุบันได้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวและเป็นสวนสาธารณะสำหรับทำกิจกรรมของชุมชน

07 : 00
AM
อนาคตของ (ชื่อ) สามารถมีสุขภาพที่ดีและร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงได้
แต่หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคุณ อนาคตของเด็กเหล่านี้จะกลายเป็นเรื่องเพ้อฝัน
มาเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสภาพอากาศ ผ่านขั้นตอนดังนี้​
ลงทุนในสิ่ งที่ถูกต้อง
ใช้เงินของคุณให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ: ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือกซื้อ การลงทุน หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญของคุณ ให้ความรู้เป็นอาวุธติดตัวในการตัดสินใจที่ถูกต้อง เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
ประเทศของคุณกำลัง ดำเนิน อะไรอยู่?
ค้นหาว่าประเทศของคุณกำลังทำอะไรเพื่อให้บรรลุข้อตกลงด้านสภาพภูมิอากาศของปารีส: ทุกประเทศมีคำมั่นสัญญาระดับชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (การมีส่วนร่วมที่กำหนดโดยประเทศหรือ NDC) ภายใต้ข้อตกลงปารีส ข้อตกลงดังกล่าวเรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและค้นหาวิธีแก้ไขสภาพภูมิอากาศ เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้และกระตุ้นให้ผู้นำและผู้กำหนดนโยบายกล้าที่จะกำหนดและดำเนินการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ
เข้ามามีส่วนร่ว มและลงมือทำ
เรียนรู้เกี่ยวกับการกระทำที่สร้างความเปลี่ยนแปลงที่คุณสามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน: แคมเปญ UN Act Now จะอธิบายว่าเราจะสามารถปกป้องสิ่งแวดล้อมของเราและชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างไร คุณจะได้เรียนรู้ตั้งแต่เรื่องป่าไม้ตลอดจนถึงมหาสมุทร และทุก ๆ ที่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงการใช้ไฟฟ้าและการเดินทางของคุณ เช็คโต๊ะอาหารเย็นของคุณ นำของที่ใช้ซ้ำได้กลับมาใช้ใหม่ และอีกหลายวิธีมากมายที่คุณสามารถลงมือทำเพื่อช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม การกระทำเล็ก ๆ ของทุกคนสามารถช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นได้
รับชมคำอธิบายเกี่ยวกับ การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
วิดิโอการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่น่าประทับใจและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศที่กำลังดำเนินการอยู่ทั่วโลก – ซึ่งหลายโครงการได้รับการสนับสนุนโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP ซีรีส์นี้แสดงโดยนิโคไล คอสเตอร์-วัลอาดู ทูตสันถวไมตรีของ UNDP โดยซีรีส์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ผู้คนเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่แท้จริงเป็นอย่างไร
ทำความรู้จักโ ครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(UNDP) แบบเจาะลึก
ผลลัพธ์เชิงบวกที่ทุกท่านเห็น เกิดขึ้นได้เพราะการมีอยู่ของโครงการ UNDP ทั่วโลก: เรียนรู้เพิ่มเติมและร่วมแบ่งปันได้ที่
ส่อง สภาพอากาศในอนาคตของเรา
รายงานการพัฒนามนุษย์ (Human Development Report: HDR) ของ UNDP ให้การคาดการณ์โดยละเอียดเกี่ยวกับสภาพอากาศในอนาคต และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตของเรา แพลตฟอร์มดังกล่าวสร้างขึ้นจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเป็นแพลตฟอร์มที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยแพลตฟอร์มนี้จะแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อผู้คนและการพัฒนามนุษย์อย่างไร โดยแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21